Installation af eltavler til erhverv

Lyders & Svend G. A/S

Eltavle installation til erhverv

– en vigtig del af sikkerheden i dine bygninger 

Den vigtigste del af elinstallationen er eltavlen. Og det er også her, at sikkerheden spiller en ekstra stor rolle, når man har ansvaret for andre mennesker i sine bygninger.  

Vi hjælper med at installere nye eltavler efter alle sikkerhedsforanstaltninger og lovkravbl.a. med sikring af hovedafbryder, gruppeafbrydere, HPFI relæ(er), kombi-relæ, automat- og smeltesikringer mv.   

Vi tilbyder også hjælp ved renoveringer og udvidelser af eksisterende eltavler, for at sikre ejendommen og dens beboer eller brugere. Dette også især hvis elforbruget har ændret sig hen ad årene, fx ved installation af el ladestandere, varmepumpe, solcelleanlæg eller anden større renovationer i bygningen.  

Vi sikrer at alle vigtige informationer omkring tavlen er tilgængelige, så sikkerheden altid er top. Det gælder bl.a. opmærkning af eltavlen med gyldig information om selve installationen og hvilke sikringer, der benyttes, samt kontaktinformationer. 

Det vigtigste ved elinstallationer er at det er en autoriseret elinstallatør, der står bag installationerne og dermed er du sikker på, at der ikke sker ulykker og brand i dine bygninger. 

El tavler og el sikkerhed
elsikkerhed-offentlige-bygninger_lyders-svend-g

Sikkerhed og tryghed ved elinstallationer

Offentlige bygninger såsom pleje- og daginstitutioner, hospitaler, skoler og lignende kræver ekstra stor sikkerhed, når det kommer til elinstallationer. Og det samme gør sig gældende ved andre bygninger der rummer flere mennesker (hoteller, butikker, restauranter) eller uerstattelige effekter, såsom fredede bygninger, banker eller museer med kulturarv.  

Det er derfor vigtig med både eltjek i ovenstående bygninger, hvor eltavlen bl.a. også bliver gennemgået. Der er lige ledes lovkrav om eleftersyn ved forsamlingssteder godkendt til over 150 mennesker, læs mere om lovpligtigt eleftersyn her.

Gnistbeskyttelse beskytter ejendommen mod brand

En sikring mod ulykker og brand i sine ejendomme kan bl.a. være en gnistbeskyttelseEn gnistbeskyttelse monteres i eltavlen på en sikringsgruppe og sikrer, at der ikke opstår brand, fordi den reagerer på en gnist, altså en løs forbindelse, fx ved en samlemuffe eller gamle ledninger.  

Gnistbeskyttelsen overvåger hele elinstallationen, både eltavlen, kabler, ledninger, stikdåser og elektriske apparater i ejendommen og slår fra hvis den detekterer en gnist.

Et HPFI-relæ reagerer ikke ved gnister, men derimod hvis en person rører ved noget strømførende og har jordforbindelse eller når noget, der er strømførende, får kontakt til en jordforbindelse (fx fejl ved hårde hvidevarer).  

En gruppeafbryder reagerer kun på kortslutning eller overbelastninger i elinstallationen. 

Gnistbeskyttelse beskytter ejendommen mod brand

Transientbeskyttelse - beskyttelse mod overspænding og lynnedslag

– Sikrer høj driftssikkerhed, færre driftsstop, færre reparationer og tab af vigtige data.

Hvis der opstår overspænding eller lynnedslag ved forsyningsnettet, er transientbeskyttelse en god sikringda den beskytter mod ødelæggelse af bygningens elinstallationer, IT-udstyr samt produktionsudstyr- og anlæg.  

En transient beskytter installeres parrallet med en fejlstrømsafbryder og sikrer, at der ikke sker skader ved det udstyr, der er på forsyningsnettet, ved at opfange overspænding, som der eksempelvis kan opstå ved et lynnedslag. Her sørger den for at lede overspændingen videre til en effektiv jordforbindelse, og herfra igennem jorden i stedet for at ramme de elektriske elinstallationer 

Hvis transientbeskyttelsen er blevet udløst ved enten lynnedslag eller overspænding, virker den ikke mere og skal udskiftes.  

Transientbeskyttelse er stadig en god ide selvom man har en forsikring

– Og tit kræver forsikringsselskabet at man som erhverv, har en transientbeskyttelse. 

Selvom I har en forsikring mod skader på jeres udstyr, kan der gå lang tid før der kommer en afgørelse i forhold til at købe nyt udstyr. Og vigtigst af alt, der sker ikke personfarlige skader eller ulykker.  

En transientbeskytter gælder for hele elforsyningen; data, elinstallation, antenne og andre udefrakommende forsyninger og en god sikring mod driftstab og større udgifter ved nedetid og generhvervelse af udstyr.

Desuden kan det være kritisk at miste eller undvære vitale data og det samme gør sig gældende ved anskaffelse af specifikt udstyr, som kan være en stor belastning for virksomheden, hvis der er lang leveringstid på.

Læs mere hos Dansk Standard

Forsirking kræver tit Transientbeskyttelse
Lyders & Svend G. døgnvagt

Undgå større driftstab ved døgnvagt

Vi tilbyder døgnvagt, så i tilfælde af, at der sker noget med bygningens eltavle, elinstallationer eller andet, er vi altid til at få fat i, så driften kan komme op og køre hurtigt igen.  

 

Ring til os på telefon: 38 33 15 52

Vi tilbyder også

El- og lysinstallationer

Vi tilbyder alle former for el- og lysinstallationer.

Læs mere her

EL-tjek

Vi tilbyder el-tjek / elsyn /eleftersyn.

Læs mere her

 

Intelligent lysstyring

Vi tilbyder intelligent lysstyring.

Læs mere her

 

El ladestandere

Vi tilbyder installation af el ladestandere.

Læs mere her

Dørtelefoni

Vi tilbyder installation af dørtelefoni

Læs mere her 

El-tavler og sikkerhed

Vi tilbyder installation af el-tavler og sikkerhed.

Læs mere her

IT-installationer

Vi tilbyder IT-installationer.

Læs mere her

Andre former for el service

Vi tilbyder også andre former for el services.

Læs mere her